website

+90 (212) 843 94 95

info@medexsepeti.com

Ön Bilgi Formu

 

ARACI HİZMET SAĞLAYICI BİLGİLERİ:

Ticari Unvan : MEDEX ELEKTRONİK TİCARET VE HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Adresi : Halkalı Merkez, Dereboyu Cd. No:4, Basın Ekspres, AntPlato A+ Office, Ofis No.70, 34303 Küçükçekmece, İstanbul, TÜRKİYE

Telefon :  +902129827977

Satıcı E-Posta Adresi : info@medexsepeti.com

Satıcı Vergi No : 6141399383

KONU:

 • İşbu Ön Bilgilendirme Formu'nun ("Form") konusu aşağıda nitelik ve satış fiyatı belirtilen Ürünlerin ("Ürünler")satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince bilgilendirilmesidir.
 • İşbu Ön Bilgilendirme Formu kapsamında Alıcı’ya siparişinin detayları hakkında bilgilendirme yapılmakta olup, Alıcı’nın mal veya hizmetin elektronik olarak satın alınmasına ilişkin olarak Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince mesafeli satış sözleşmesini onaylaması gerekmektedir.

 

 • Alıcı, Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne ilişkin bilgileri medexsepeti.com’da yer alan “Hesabım” sayfasından takip edebilecek ve siparişine ilişkin verdiği bilgileri “Hesabım” sayfasından değiştirebilecektir. Bununla beraber Alıcı’nın “Aynı Gün Teslimat” veya “Konuma Özel Teslimat” hizmetinden faydalanması halinde sipariş oluşturulduktan sonra, diğer teslimat yöntemlerinde ise sipariş oluşturulduktan ve Satıcı tarafından onaylandıktan sonra teslimat aşamasına geçilmesi sebebiyle Alıcı siparişe ait teslimat adresini değiştiremez. Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi Aracı Hizmet Sağlayıcı tarafından mevzuatta öngörülen süre boyunca kayıt altına alınmakta olup, Alıcı bu süre boyunca, dilediği zaman “Hesabım” sayfasından metinlere ulaşabilecektir. Ayrıca Alıcı siparişi onayladıktan sonra her bir siparişe özel olarak düzenlenen Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi, Alıcı’ya e-posta yoluyla gönderilmektedir.

 

 • MEDEX ELEKTRONİK TİCARET VE HİZMETLERİ A.Ş tarafından Alıcı’nın taraf olduğu Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen gizlilik kuralları uygulanmaktadır.

 

 • SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ VE FİYATI (KDV DAHİL)

 

 • Ürün sevkiyatına Alıcı tarafından mal veya hizmetin sipariş edilmesini takiben 1 iş günü içinde başlanacaktır.

 

 • SÖZ KONUSU ÜRÜN BEDELİ, ÖDEME KORUMA SİSTEMİ KAPSAMINDA SATICI ADINA, DOĞUŞ PLANET TARAFINDAN ALICI’DAN TAHSİL EDİLMEKTEDİR. ALICI MALIN/HİZMETİN BEDELİNİ MEDEX ELEKTRONİK TİCARET VE HİZMETLERİ A.Ş’YE ÖDEMEKLE, ÜRÜN BEDELİNİ SATICI’YA ÖDEMİŞ SAYILACAKTIR. 

 

 • Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, mal satışına ilişkin işlemlerde teslimat

 

 

 • tarihinden itibaren, hizmet satışına ilişkin işlemlerde satın alma tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir. Alıcı, malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

 

 • Alıcı, cayma hakkını medexsepeti.com’da yer alan Hesabım>Siparişlerim üzerinden "İade Et" bağlantısına tıklayarak kullanabilir. Alıcı’nın ilgili sayfada yer alan iade talep formunu doldurup satıcının iade adres bilgilerini alarak, cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı geri göndermesi gerekmektedir. Mal ile beraber faturasının, malın kutusunun, ambalajının, varsa standart aksesuarları, mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir. Alıcı, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmalıdır.

 

 • Alıcı iade edeceği malı Satıcı’ya Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen Satıcı’nın iade için öngördüğü anlaşmalı kargo şirketi ile gönderdiği sürece, iade kargo bedeli Satıcı’ya aittir. Alıcı’nın iade edeceği malı Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir.
 • Alıcı’nın cayma hakkını kullanmasından itibaren 14 (on dört) gün içerisinde (malın Satıcı’nın iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla geri gönderilmesi kaydıyla), Alıcı’nın ilgili mal veya hizmete ilişkin Satıcı veya Aracı Hizmet Sağlayıcı’ya yaptığı tüm ödemeler Alıcı’ya satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden ve tek seferde iade edilecektir. Kredi kullanılarak yapılan alışverişlerde, cayma hakkının usulüne uygun kullanıldığı durumlarda ürün bedeli kredi ile ilişkili hesaba iade edilecektir.

 

 • Malın iade alınamaması için haklı sebeplerin varlığı halinde Satıcı, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan Alıcı’ya eşit kalite ve fiyatta mal/hizmet tedarik edebilir. Satıcı mal/hizmetin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’ya bildirir. Bu durumda Satıcı, ödenen bedeli ve varsa belgeleri 14 (ondört) gün içinde Alıcı’ya iade eder. Alıcı iade edeceği mal/hizmeti önbilgilendirme formunda belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi ile Satıcı’ya gönderdiği sürece, iade kargo bedeli Satıcı’ya aittir. Alıcı’nın iade edeceği malı ön bilgilendirme formunda belirtilen Satıcı’nın iade için öngördüğü anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir.

CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

 • Mevzuat uyarınca Alıcı aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamaz.
 • Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde,
 • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde,
 • Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde,
 • Tüketici tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan medikal yazılım programlarına ve bilgisayara ilişkin malzemelere ilişkin sözleşmelerde,
 • Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken özel üretim medikal ürünlere ilişkin sözleşmelerde,
 • Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde,
 • Hijyen ürünlerine ilişkin ve bu kapsamdaki mallara ilişkin sözleşmelerde,
 • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde ve sözleşmeye konu Mal/Hizmetin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin uygulama alanı dışında bırakılmış olan Mal/Hizmet türlerinden müteşekkil olması halinde Alıcı ve Satıcı arasındaki hukuki ilişkiye Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uygulanamaması sebebiyle cayma hakkı kullanılamayacaktır.

GEÇERLİLİK

 • İşbu ön bilgilendirme formu, elektronik ortamda TÜKETİCİ tarafından okunarak kabul edildiğinde geçerlilik ve yürürlük kazanır. İşbu ön bilgilendirme formu, ancak TÜKETİCİ tarafından okunarak kabul edildikten sonra mesafeli satış sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

 

 UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 • 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında satılan mal veya hizmete ilişkin sorumluluk bizzat Satıcı’ya aittir.

 

 • Bununla birlikte Alıcılar, satın aldıkları mal ve hizmetlerle ilgili şikâyetlerini Satıcılar’a doğrudan veya Doğuş Planet üzerinden iletebilirler. Şikayetin MEDEX ELEKTRONİK TİCARET VE HİZMETLERİ A.Ş’ne iletilmesi halinde MEDEX ELEKTRONİK TİCARET VE HİZMETLERİ A.Ş sorunun çözülmesi için mümkün olan tüm desteği sağlayacaktır.

 

 

 • İş bu Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı’nın yerleşim yerindeki ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
Sipariş Notunuz:
Kupon Ekle
Liquid error (snippets/cart-drawer line 237): product form must be given a product

Ne arıyorsunuz?